Selecteer een pagina
Het Haagse sociaal domein

Het Haagse sociaal domein

Rekenkamer gemeente Den Haag Kansenkaart herinrichting sociaal domein Bij de decentralisatie van de sociale onderdelen Jeugdzorg, AWBZ, passend onderwijs en participatiewet van het Rijk naar de gemeenten moet er veel werk worden verzet. De Kansenkaart voor de...
Complexiteit organisatie sociaal domein

Complexiteit organisatie sociaal domein

JSO De complexiteit van de Organisatie binnen het sociaal domein JSO is een expertisecentrum en beantwoord maatschappelijke vraagstukken voor de onderwerpen jeugd, samenleving en de ontwikkelingen daarbinnen. Voor hun boek De kunst van het transformeren deel 1 en 2...