Selecteer een pagina

BPM Medica

Werkdruk bij cardiologen

Burn-outs komen veel voor onder cardiologen. De werkdruk wordt als hoog ervaren. Er zijn energievreter en energiegevers op de werkvloer. In de periodiek
De Cardioloog is naar aanleiding van een promotieonderzoek op dit thema een artikel geweid aan dit onderwerp. Deze infographic is daarbij geplaatst.