Selecteer een pagina

Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen

Training Wonen

Om gedetineerden voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij kunnen ze deelnemen aan meerdere trainingen. Een van die trainingen gaat over het vinden van een woning en wat daar allemaal bij komt kijken. De training bestaat uit een werkboek voor de cursisten en een handleiding voor de trainers. Deze trainingsboeken zijn door oeHoe ontworpen en opgemaakt. Voor deze training is een plattegrond, een diagram en meerdere illustraties geïllustreerd. De tekst is verzorgd door Het Leger des Heils in samenwerking met Dienst Justitiële Inrichtingen.