Selecteer een pagina

Drinkwaterbedrijf Vitens

Praatplaten


Voor verschillende afdelingen van Vitens zijn inmiddels twaalf A3 praatplaten gemaakt om intern en extern te kunnen communiceren over specifieke thema’s. Het gaat dan bijvoorbeeld over te presenteren van innovatieconcepten, de bodemindex en het veiligstellen van bronreserves