Selecteer een pagina

Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)

Pilot weefseldonatiecoördinator

Binnen ziekenhuizen zijn gecertificeerde donatiecoördinatoren aanwezig om wanneer er sprake is van een mogelijke donatie de procedure zo zorgvuldig mogelijk te doen verlopen. Dat is belangrijk bij donatie van organen, maar ook voor weefsels. De weefselprocedure wijkt af van de procedure voor orgaandonatie. De NTS heeft een pilot uitgevoerd om hiervoor een meer specifieke coördinator voor in te zetten. Deze graphic geeft de resulaten weer van die pilot. De graphic is gepubliceert in de Transparant, de periodiek van de NTS voor professionals in het veld en andere geïntereseerden.