Selecteer een pagina

Consortium IMPRESS

Logo IMPRESS

In Nederland overlijden elk jaar 20.000 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Bij vrouwen worden deze ziekten vaker gemist en schiet de behandeling nog te kort. De IMPRESS onderzoeksgroep zet zich in om de zorg voor vrouwen met hart- en vaatziekten te verbeteren. Zij gaan dit doen door bestaande kennis te bundelen, onderzoek te stimuleren en daar waar mogelijk in de praktijk implementeren.

Voor hartpatiënten en geïnteresseerden heb ik basis ontworpen voor factsheets. De eerste serie gaat over cholesterol. Samen met de opdrachtgever hebben we te tekst zo eenvoudig mogelijk gemaakt en de informatie waar mogelijk gevisualiseerd met infographics, pictogrammen en illustraties.