Selecteer een pagina

Franciscus Gasthuis en Vlietland

Folders fosfaatbinders

 

Om hun nieren niet verder te beschadigen worden aan nierpatiënten fosfaatbinders voorgeschreven. Er gelden een aantal regels voor het gebruik van deze medicijnen en dat is niet voor ieder patiënt eenvoudig.
In de ziekhuisapotheek loopt momenteel een gebruikersonderzoek over de toepassing van fosfaatbinders (Sevalameer, Lanthaancarbonaat, calciumacetaat/magnesiumcarbonaat en Ferrioxidesaccharaat). Voor de verschillende medicijnen zijn folders ontwikkeld waarin naast het gebruik van de medicijnen meer informatie te vinden is over wat fosfaat is, wat de gevaren zijn van een hoog fosfaatgehalte en praktische tips voor de inname. Deze sluiten meer aan bij de behoefte van patiënten.