Selecteer een pagina

Dutch CardioVascular Alliance (DCVA)

Facsheet Feiten en cijfers hart- en vaatziekten

 

De DCVA probeert bij meerdere instanties, waaronder de overheid, meer aandacht te vragen over de verontrustende feiten en cijfers voor hart- en vaatziekten. Deze factsheet is tot stand gekomen door gebruikt te mogen maken van bestaande graphics van de Hartstichting.